O nama

O nama

EKO SERVIS MATIĆ, PAZIN

 

Eko Servis Matić, Pazin vlasnika Nikole Matića, dipl.ing.agronomije osnovan je kao obrt         01. studenog 2003. godine. Trenutno zapošljava djelatnike više stručnih profila počevši od diplomiranog inženjera agronomije, doktora veterinarske medicine,  diplomiranog sanitarnog inženjera, diplomiranog inženjera biologije, sanitarne tehničare i djelatnike drugih struka.

Djelatnici Eko servisa Matić posjeduju dugogodišnje profesionalno  iskustvo na navedenim poslovima a sljedeće po važnosti je kontinuirano obrazovanje djelatnika što uključuje sudjelovanje na seminarima iz područja naše djelatnosti, istraživanje i implementacija novih metoda u provedbi mjera sanitarne zaštite priznatih u svijetu.

Sjedište je u Pazinu, Lovrin 80 H. Na toj se lokaciji ujedno nalazi i registrirano skladište biocida usklađeno sa Zakonskim odredbama ( Rješenje Ministarstva zdravlja RH za korištenje opasnih kemikalija – sredstva za obavljanje djelatnosti pranja, čišćenja, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije-  KLASA: UP/I-540-02/19-04/18  ; URBROJ: 534-07-1-1-3/4-19-2 od 14. travnja 2019. god.)

Ovlašteni smo i od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave za veterinarstvo, za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  u veterinarskoj djelatnosti ( KLASA: UP/I-322-08/11-01/93 ;  URBROJ: 525-06-1-0248/11-5. od 14.lipnja 2011. god. )

Od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, ovlašteni smo za obavljanje djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva u pogledu prostora, djelatnika i tehničke opremljenosti (Rješenje KLASA UP/I-543-04/17-03/16 ; URBROJ: 534-07-1-1-3/3-17-4 od  23. studenog 2017.god.)

Posjedujemo i Rješenje za suzbijanje i iskorjenjivanje štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu  Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (KLASA: UP/I-320-20/09-01/123; URBROJ: 525-02-2-0021/09-5 od 02. travnja 2009. god. . Istim smo upisani u upisnik ovlaštenih tvrtki  pri navedenom Ministarstvu za obavljanje navedenih poslova.

Primarna djelatnost Tvrtke je sanitarna zaštita, dezinfekcija, dezinsekcija i  deratizacija, zaštita bilja, pranje i čišćenje objekata, trgovina i uslužne djelatnosti.

 

Gdje smo?

EKO SERVIS MATIĆ
 

Telefon:   

052 624 571 

 

 

Adresa:   Lovrin 80b 
Grad:    52000   Pazin

Novosti

10 Listopad 2019
17 Lipanj 2019
17 Lipanj 2019

Brza navigacija

O stranici

Copyright by Obrt Eko Servis Matić 2019.

Zabranjeno kopiranje i prenošenje sadržaja bez pismene dozvole.

Design i izrada:

IZRADA WEB STRANICA I APLIKACIJA PO VAŠOJ MJERI

Search