3. Dezinfekcija - Dezodorizacija

3. Dezinfekcija - Dezodorizacija

 

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim fizikalnim ili kemijskim mjerama. Provođenje mjera dezinfekcije pripada preduvjetnom programu HACCP sustava – sustava  dobre higijenske prakse (GHP),  te standardnih sanitacijskih operativnih procedura (SSOP) koje su obvezatni dio dobre higijenske prakse.

Posebnim propisima i standardnim operativnim procedurama (SSOP) regulirano je svakodnevno provođenje postupaka čišćenja, pranja i dezinfekcije, te provedbe edukacije osoblja za provođenje istih postupaka te redovita periodička kontrola radnih površina i prostora s obzirom na mikrobiološko onečišćenje od strane ovlaštenih ustanova, uz vođenje evidencije (arhiviranje nalaza).

Provođenje dezinfekcije kao posebne - korektivne mjere vrši se na temelju mikrobiološkog nalaza odnosno epidemioloških indikacija te po nalogu sanitarnog ili veterinarskog inspektora, i u slučajevima vanrednih incidentnih situacija (elementarna nepogoda, izljev sustava fekalne odvodnje i sl.), uz napomenu da se prostor nakon provedene dezinfekcije kao posebne mjere može ponovno koristiti uz potvrdu o mikrobiološkoj čistoći koju izdaje ovlaštena ustanova. 

 

Biocidi:

 

Dezinfekcija će se provoditi isključivo dezinficijensima koji imaju dozvolu  Ministarstava nadležnih za zdravstvo (Ministarstvo zdravstva RH) i veterinarstvo (Ministarstvo poljoprivrede RH) za odgovarajuću primjenu u Republici Hrvatskoj. Koristiti će se dezinficijensi Aldesol (a.t. benzalkonij klorid, glutaraldehid, glikosal) u razrijeđenju sa vodom 1:30, i Izosan G ili  Bis Dezisan 100 (a.t. natrijev diklorizocijanurat dihidrat) u omjeru 1-2 grama u 5 litara vode; ovisno o karakteristikama površina i prostora te vrsti mikroorganizma   te Bigvasan IB (a.t. poliheksametilen bigvanid hidroklorid).

 

Metode:

 

Aplikaciju dezinficijensa provodimo uređajima za hladno zamagljivanje ili orošavanje, a u iznimnim slučajevima raspršavanjem ULV raspršivačima, ovisno o rasporedu, karakteristikama prostora i karakteristika površina te vrsti mikroorganizma, uz uvjet prethodne sanitacije prostora tj. provedenih postupaka SOP.

 

Prostorni raspored:

 

Provođenje posebnih-korektivnih mjera dezinfekcije prostorno ograničiti na prostore i površine na kojima se rukuje namirnicama, uz iznimku incidentnih situacija, gdje treba pristupiti postupku dezinfekcije ukupnog prostora i površina. 

 

Mjere opreza:

 

Uporaba dezinficijensa isključivo prema uputama za uporabu proizvođača sredstva, po završetku radnog vremena specifične lokacije - prodajnog prostora uz eventualno ispiranje radnih površina prije početka rada slijedećeg dana.

 

Pozornost:

Tijekom provođenja tehnika primjene dezinficijenasa mora se obratiti pozornost:

-           da je objekt prije očišćen, uključujući strojeve i druge radne površine

-           da je opterećenje površina koje se tretiraju organskim tvarima svedeno na minimum

-           na razinu i vrstu mikrobiološkog onečišćenja i osjetljivosti mikroorganizama

-           na stupanj učinkovitosti, koncentracije i razdoblje djelovanja dezinficijensa

-           na fizičku konfiguraciju objekta koji se tretira (dostupnost dezinficijensa do mikroorganizama)

-           na radnu temperaturu

-           na pH medija i površine na koju se aplicira dezinficijens

-           na zaštitu okoliša i neciljani prostor.

Dokumenti i izvješća:

 

Nakon svake provedene akcije dezinfekcije kao posebne - korektivne mjere šalje se izvješće o provedenoj mjeri. U skladu s odredbama Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera, obavezno izdajemo potvrdu o provedenoj DDD mjeri.

 

Provodimo i postupke dezodorizacije, tj.uklanjanja nepoželjnih mirisa.

Nudimo mogućnost kontinuirane dobave dezinficijensa za potrebe provedbe postupaka dezinfekcije objekata, sa edukacijom o njihovoj pravilnoj i ekonomičnoj primjeni.

 

Date

10 Listopad 2019

Tags

DDD

Gdje smo?

EKO SERVIS MATIĆ
 

Telefon:   

052 624 571 

 

 

Adresa:   Lovrin 80b 
Grad:    52000   Pazin

Novosti

10 Listopad 2019
17 Lipanj 2019
17 Lipanj 2019

Brza navigacija

O stranici

Copyright by Obrt Eko Servis Matić 2019.

Zabranjeno kopiranje i prenošenje sadržaja bez pismene dozvole.

Design i izrada:

IZRADA WEB STRANICA I APLIKACIJA PO VAŠOJ MJERI

Search