2. Dezinsekcija (suzbijanje i kontrola insekata)

2. Dezinsekcija (suzbijanje i kontrola insekata)

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani, a provodi se mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama. 

 

Dinamika:

Provođenje trajnih mjera nad populacijom štetnih insekata dinamikom  1x – 2x- više puta ( po potrebi )godišnje uz kontinuirani nadzor u navedenom periodu.

Prema potrebi i rezultatima provedenog nadzora, odnosno prema zahtjevu za provedbom korektivne mjere od strane korisnika usluge, obaviti će se i dodatni tretmani. Isto tako provedbu mjere dezinsekcije obaviti će se i po nalogu ovlaštene inspekcije.

Rokovi:

Navedenom dinamikom dezinsekcija će se provoditi u slijedećim mjesecima:

siječanj– veljača –ožujak – travanj –svibanj –lipanj –srpanj –kolovoz – rujan -listopad –studeni -prosinac

 

Biocidi:

Mjere dezinsekcije provodit će se biocidnim pripravcima koji imaju propisanu dozvolu nadležnih  ministarstva u Republici Hrvatskoj. Biocidne pripravke koje ćemo koristiti imaju oznaku štetnosti X te Xn.

Formulacije biocida koje koristimo jesu: koncentrirana suspenzija, koncentrirana emulzija, biocid u obliku praška, granula ili gela. Načini aplikacije biocida jesu prskanje, orošavanje, premazivanje,  zamagljivanje i zadimljavanje. Biocidi  koje ćemo koristiti u provedbi mjera dezinsekcije  jesu:

 

Agita 10 WG (a.t.  thiametoksam), Mount Trade /Novartis Animal Health d.o.o.

Coopex dimni generator (a.t. permetrin), Florel d.o.o. / Bayer CropScience

Cifum 7,2 (a.t.cifenotrin), Buteo d.o.o./ ORMA S.r.l. 

Feromonske lovke, Barbancommerce / Zapi Industrie Chimiche SPA, Italy

Fourmidor gel (a.t. fipronil ) Presso d.o.o. / Agro Basf

Goliath gel (a.t. fipronil ) Presso d.o.o. / Agro BasfI

Imidasect gel(a.t. imidakloprid)yPresso d.o.o. / Agro BasfI

Rotryn 50 (a.t. cipermetrin ) Buteo d.o.o. / I.N.D.I.A. Industrie Chimiche s.r.l.

Neopitroid Premium ( a.t. permetrin ) Genera d.d.

Tator (cipermetrin,tetrametrin) Ostvarenje d.o.o.-LilaPharma dpt./Zapi S.p.A

Amplat cipermetrin,tetrametrin) , Buteo d.o.o.

 

Metode:

 

Metoda dezinsekcije: upotreba feromonskih lovki, rezidualno prskanje insekticidom, premazivanje insekticidom, raspršavanje biocida te toplo ili hladno zamagljivanje, zadimljavanje insekticidom, ovisno o karakteristikama prostora i površina, etiološkim odrednicama ciljane vrste štetnika i prostornom opsegu infestacije.

 

 

Nadzor (monitoring):

 

Nadzor podrazumijeva: Interni nadzor ovlaštenika korisnika usluge i nadzor ciljanih vrsta i provedenih mjera od strane ovlaštenog izvršitelja DDD mjera. Prema internom nadzoru postavlja se zahtjev za korekcijskim ili dopunskim mjerama.

Nadzor nad ciljanim vrstama i provedenim mjerama od strane ovlaštenog izvršitelja DDD mjera  podrazumijeva: usmenu anketu sa zatečenim djelatnicima, pregled objekta i površina s ciljem pronalaska insekata ili dijelova tijela insekata i tragova njihova prisustva, korištenje feromonskih lovki na indiciranim mjestima kao objektivnih pokazatelja infestacije. Nalaz očitavanja takve lovke može biti pozitivan u slučaju pronalaska insekata na njoj ili negativan ako insekata nema. Prema rezultatima nadzora ovlašteni izvršitelj predlaže dodatne preventivne ili korektivne mjere.

 

Naputak : 

   

Priprema prostora za dezinsekciju

 

    1.        Surađivati s izvoditeljima tretmana:

a)   napraviti popis mjesta gdje se zamjećuju žohari

b)    popisati sredstva i sadržaj preparata kojima su se služili do dolaska izvoditelja.

2.          Kuhinjske elemente i kuhinjski inventar isprazniti od posuda i namirnica, odmaknuti od zida, namirnice i posuđe prekriti.

3.          Obaviti sve kuhinjske poslove (kuhanje , pranje suđa) da se ne ometaju izvoditelji

4.          Djeca, starije i bolesne osobe , astmatičari, alergične osobe, te kućni ljubimci moraju napustiti prostor najmanje 48 sati 

5.          5. Preporučuje se da podne i radne površine budu čiste od masnoće, ostatka hrane ili prašine, (usisavanje i čišćenje prije dezinsekcije).

6.          Ukloniti otpatke iz kanti za smeće.

7.          Pokriti elektronske uređaje (računala), izvršiti redovno svakodnevno čišćenje  (metenje, usisavanje, brisanje vlažnom krpom) prije postup

 

 

Postupak nakon dezinsekcije

 

1.         Površine i potrepštine koje dolaze u svakodnevni kontakt s namirnicama, kožom i sluznicama oprati ili prebrisati

2.         Nakon postupka površine iza kuhinjskih elementa ne brisati najmanje 24 sata, po mogućnosti i duže, ostaviti tragove prskanja uz rubove i najmanje 20 cm na zidu.

3.         Najbolje zamračiti, zabrtviti i ne koristiti prostor nužno najmanje 24 sata.

4.         Prostore dobro provjetriti, posuđe oprati

5.         Prostore nakon dezinsekcije održavati urednim i čistim

6.         Poštivati upute izvoditelja o održavanju i ponavljanju tretmana.

7.         Uvijek čuvati potvrdu o provedenoj obvezatnoj DDD mjeri s naznačenim sredstvima i tehnologijom primjene , te plan p.

8.         Omogućiti monitoring, evaluaciju  poduzetnih mjera kako bi se mogućnost propusta svela na najmanju mjeru, a poduzete mjere koje ne pokazuju učinak promijenile, te uporaba pesticida svela na najmanju (krajnje nužnu mjeru).

 

Sprečavanje ponovnog recidiva i nove infestacije

 

Opremanje interijera:

 

·        Lako održavanje i čišćenje

·        Onemogućiti zadržavanje ustajalog zraka, vlage i topline

·        Kuhinjski elementi, namještaj moraju biti pristupačni za čišćenje i popravak,

 međusobno udaljeni

 

Promjena navika:

 

·        odmah i temeljito ukloniti proliveno, rasuto, zamašćeno

·        sude i pribor prati i sušiti odmah

·        namirnice potrošiti, a ostatke zatvoriti u brtvljene spremnike i hlađene te ventilirane prostore

·        ne ostavljati otvorenu hranu i otpad tijekom noći

·        čišćenje uokolo kućanskih aparata

·        namještaj ne oblagati, pribor ne zaticati iza elemenata

·        birati i održavati lako perive elemente, dotrajalo baciti

·        trenutno otklanjati kvarove na uređajima i bitviti pukotine, o tome voditi zapise

·        kupnja robe iz provjerenih izvora, o tome voditi zapise

·        uklanjati transportnu ambalažu posebice drvo, karton, tkaninu

·        držanje kućnih ljubimaca na primjeren način spriječiti pregrijavanje, vlagu, mrak i ustajalost: provjetravanjem, premetanjem, pomicanjem,

·        higijena prostora svakodnevna o tome voditi zapise

Dokumenti i izvješća:

 U skladu s odredbama Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera obavezna je potvrda o provedenoj DDD mjeri, sa podacima o prostornom rasporedu provedene mjere.

 

Date

10 Listopad 2019

Tags

DDD

Gdje smo?

EKO SERVIS MATIĆ
 

Telefon:   

052 624 571 

 

 

Adresa:   Lovrin 80b 
Grad:    52000   Pazin

Novosti

10 Listopad 2019
17 Lipanj 2019
17 Lipanj 2019

Brza navigacija

O stranici

Copyright by Obrt Eko Servis Matić 2019.

Zabranjeno kopiranje i prenošenje sadržaja bez pismene dozvole.

Design i izrada:

IZRADA WEB STRANICA I APLIKACIJA PO VAŠOJ MJERI

Search