1. Deratizacija (suzbijanje glodavaca)

1. Deratizacija (suzbijanje glodavaca)

1. Deratizacija (suzbijanje glodavaca)

 

 

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Dinamika:

 

Provođenje trajnih mjera dinamikom 1x - 2x – više puta godišnje ( po potrebi ) za sve objekte korisnika uz kontinirani nadzor objekata i površina u navedenom periodu.

Provoditi će se i dodatne akcije – korekcijske mjere prema rezultatima kontinuiranog nadzora od strane korisnika usluga.

 

Rokovi:

 

Navedenom dinamikom mjere deratizacije za sve objekte i površine korisnika provoditi će se u mjesecima:

siječanj– veljača –ožujak – travanj –svibanj –lipanj –srpanj –kolovoz –rujan-listopad –studeni -prosinac

 

Biocidi:

 

Mjere deratizacije provodit će se isključivo rodenticidima koji imaju propisanu dozvolu nadležnih ministarstava u Republici Hrvatskoj, a imaju oznaku štetnosti Xn. Navedeni preparati koje koristimo u provedbi mjera deratizacije jesu:

 

 

Ratimor ( a.t. bromadiolon ) parafinski blok, Unichem

Glodacid Plus ( a.t. brodifakum ) svježi mamac, Unichem

Muskil blok fluo NP ( a.t. bromadiolon ,difenakum) parafinski blok , Agro food d.o.o.

Muskil svježi mamac ( a.t. bromadiolon ,difenakum), svježi mamac, Agro food d.o.o.

PVC Traper tuneli sa ljepilom za glodavce

 

 

 

Metode:

 

Izlaganje minimalnih količina antikoagulantnih mamca na indiciranim mjestima, i izlaganje ljepljivih lovki ovisno o karakteristikama objekata i površina, te etiološkim odrednicama ciljane vrste.

 

Mjere opreza:

 

Uporaba rodenticida isključivo na način i prema uputama za uporabu proizvođača korištenih sredstava, uz suradnju i educiranje djelatnika korisnika usluge o provođenju mjera deratizacije i implementaciji istih u standardne operativne postupke. Izlaganje rodenticida na pravilan način sa ciljem da ne dođe do neželjenih trovanja.

 

                    Zabranjeno je dirati i premještati izložene meke !!

Nadzor:

 

Nadzor podrazumijeva: Interni nadzor ovlaštenika korisnika usluge i nadzor ciljanih vrsta i provedenih mjera od strane ovlaštenog izvršitelja DDD mjera. Prema internom nadzoru postavlja se zahtjev za dopunskim ili korekcijskim mjerama.

Nadzor ciljanih vrsta i provedenih mjera od strane ovlaštenog izvršitelja DDD mjera podrazumijeva: usmenu anketu sa zatečenim djelatnicima, pregled objekta sa ciljem pronalaska glodavaca  ili tragova njihovog prisustva (izmet, dlake, aktivne rupe itd.).

Prema rezultatima nadzora ovlašteni izvršitelj predlaže dopunske ili korektivne mjere.

 

Naputak:

 

Priprema prostora i postupak nakon deratizacije

 

Kako bi borba protiv glodavaca bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, potrebna je suradnja građana koji su zaposleni, žive ili borave na području gdje se deratizacija  te je obavezno učiniti slijedeće:

1.         Surađivati e ekipama koje provode deratizaciju, pružiti im tražene informacije i omogućiti pristup u sve prostore određene za postavljanje meka.

2.        Ukloniti smeće  (iz prostorija, tavana, podruma i okolice objekta kako bi glodavci izgladnjeli i bili prisiljeni jesti zatrovane meke.

3.        Protuotrov  je VITAMIN K1 , te u slučaju trovanja čovjeka ili životinje ovu uputu treba pokazati liječniku ili veterinaru kao i potvrdu o obavljenoj deratizaciji.

4.        Meke  se postavljaju u deratizacijske kutije s oznakom upozorenja;                               DERATIZACIJSKA MEKA-ŠTETNA TVAR

5.        Čuvati potvrdu o provedenoj obvezatnoj DDD mjeri, te plan obvezatnih DDD mjera.

 

Pod obvezatnom deratizacijom kao općom mjerom, podrazumijevaju se i sve mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca na površinama, u prostorima ili objektima koje su korisnici obvezatnih DDD mjera dužni provoditi, a to su:

1.         higijensko - tehničke mjere:

·        sprječavanje kapanja vode i

·        sprječavanja zadržavanja vode u lokvama

·        pravodobno uklanjanje kućnog i ostalog organskog otpada

·        sprječavanje pristupa glodavcima do mjesta odlaganja organskog otpad

·        sakupljanje organskog otpada u zatvorenim kontejnerima

·        pravilno skladištenje i manipulacija hranom

·        sprječavanje pristupa glodavcima do zaliha hrane

·        osiguravanje karantene za pristiglu hranu u većim skladištima

·        primjereno uskladištenje hrane kako bi bio moguć vizualni pregled prostora

·        povremeno preslagivanje uskladištene hrane

·        uzgoj negrmolikih i nepuzajućih biljaka oko objekata gdje se mogu sklanjati    glodavci.

  1. građevinsko - tehničke mjere:

·        zatvaranje svih otvora oko dovodnih i odvodnih instalacija na način da se spriječi ulaz štetnim glodavcima,

·        zidovi bez otvora s glatkim donjim dijelom

·        pravilno izvođenje i ugradnja vrata s metalnim obrubom

·        ugradnja zaštitnih mreža na prozore, odzračnike i ostale otvore

·        ugradnja sifona i prepreka u kanalizacijskom sustavu

·        postavljanje štakorobrana na vezove brodova i na energetske provodnike tijekom boravka brodova u lukama

  1. fizikalne mjere:

·        uporaba ultrazvuka, ljepljivih traka.

Dokumenti i izvješća:

 

Nakon svake provedene akcije deratizacije izdaje se potvrda o provedenoj DDD mjeri kao i shematski prikaz i raspored postavljenih meka na određena mjesta zadržavanja ili prolaska glodavaca (x – oznaka za mjesto gdje je postavljena meka).

Date

26 Lipanj 2019

Tags

DDD

Gdje smo?

EKO SERVIS MATIĆ
 

Telefon:   

052 624 571 

 

 

Adresa:   Lovrin 80b 
Grad:    52000   Pazin

Novosti

10 Listopad 2019
17 Lipanj 2019
17 Lipanj 2019

Brza navigacija

O stranici

Copyright by Obrt Eko Servis Matić 2019.

Zabranjeno kopiranje i prenošenje sadržaja bez pismene dozvole.

Design i izrada:

IZRADA WEB STRANICA I APLIKACIJA PO VAŠOJ MJERI

Search